Amerikanske statistikkmyndigheter forteller at konsumprisene i landet falt 0,3 i mai sammenlignet med måneden før. På årsbasis var derimot indeksen opp 1,7 prosent.Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser økte med 0,2 prosent på månedsbasis mens den var opp 2,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.Samtidig har det blitt kjent at apriltallene ikke ble revidert fra en nullvekst på månedsbasis og en vekst på 2,3 prosent på årsbasis.