Selvaag Bolig er klar for Oslo Børs.Ifølge en børsmelding sendt ut mandag kom i mål med en tilbudspris på 20 kroner aksjen. Det er betraktelig lavere enn.Dette priser selskapet til 1,4 milliarder kroner.- Tilbudsprisen er satt til 20 kroner per aksje i det institusjonelle tilbudet og tilbudet til allmennheten, og 16 kroner per aksje (20 prosent rabatt) i ansattetilbudet. Med forbehold om gjennomføring, vil bruttoprovenyet til selskapet fra tilbudet (før benyttelse av greenshoe-opsjonen beskrevet i prospektet ("greenshoe-opsjonen") være 500 millioner kroner, går det frem av meldingen.Inklusive overtildelte tilleggsaksjer vil bruttoprovenyet være 550 millioner kroner.Emisjonen ble først avsluttet fredag, etter at selskapet torsdag av fristen.Selvaag Boligs hovedaksjonær, Selvaag Gruppen AS, har blitt tildelt 8.750.000 aksjer, tilsvarende en eierandel på ca. 53,8 prosent, fallende til ca. 52,4 prosent om den nevnte greenshoe-opsjonen utøves fullt ut.- Med bakgrunn i dagens markedsforhold er vi meget fornøyd med å ha etablert Selvaag Bolig ASA som et notert selskap. Dette har styrket Selvaag Boligs kapitalstruktur og tilgang til kapitalmarkedet, og underbygger vår vekststrategi.- Noteringen på Oslo Børs gjør Selvaag Bolig til en mer attraktiv investering for eksisterende og nye aksjeeiere, sier Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann i en kommentar.Toppsjefen hevder også det faktum at selskapet klarte å hente kapital i dagens finansmarked, viser at investorer har stor tro på Selvaag Bolig og det norske boligmarkedet i årene fremover.- Det er et stort behov for nye boliger i Norge, og vi opplever enorm etterspørsel. Børsnoteringen gir dagens aksjonærer likviditet, og flere investorer mulighet til å være med på veksten vi nå opplever.- Noteringen vil også gi oss tilgang til kapital for å satse enda tyngre i de største vekstområdene i Norge, i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, sier Schumann videre.Selvaag Bolig debuterer på Oslo Børs førstkommende torsdag, 14. juni.