Sterke reaksjoner på Barclays' rentefusk

Barclays' milliardbot og mistanker om at også andre banker har forsøkt å manipulere renter, sender sjokkbølger gjennom finansindustrien. De politiske reaksjonene i Storbritannia er sterke.

Publisert 28. juni 2012 kl. 16.10
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 19.17
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 415 ord
Barclays Bank-skilt
Som følge av et forlik med myndighetene godtar investeringsbanken Barclays å betale 2,7 milliarder kroner i bot for å ha forsøkt å manipulere viktige styringsrenter.En rekke andre banker er i søkelyset for lignende anklager, og også disse risikerer sanksjoner.På sikt kan den omfattende granskningen i Europa, USA og Asia komme til å koste finansindustrien flere titalls milliarder kroner.Rapporten fra finanstilsynet FSA er en sjokkerende anklage mot kulturen som rådet i banker som Barclays i opptakten til finanskrisen, tordnet britenes finansminister George Osborne i en tale til Parlamentet torsdag.
- Ikke aleneLa kortene på bordetToppsjefen beklager
Toppsjefen i Barclays har i dag noen svært alvorlige anklager å svare for, slo Osborne fast.- Hva visst han og når visste han det? Hvem i Barclays' ledelse var involvert, og hvem bør derfor betale prisen? sa finansministeren.Medarbeidere skal ha løyet for å framstille banken som mer sikker enn den var under finanskrisen og til tider også løyet for å oppnå fortjeneste. Britiske myndigheter skal nå undersøke om det foreligger grunnlag for å ta strafferettslige skritt mot banken.- Barclays er ikke alene om dette. FSA fortsetter å granske atferden i flere institusjoner, sa finansminister Osborne.Ved 14-tiden torsdag hadde Barclays' aksjekurs falt med 14 prosent som følge av avsløringene, den største nedgangen på én dag siden 2009. Barclays inngikk forliket med britiske og amerikanske myndigheter etter at banken skal ha forsøkt å manipulere libor-renten i perioden 2005- 2009.Libor, som er en forkortelse for Londons interbankrente, bestemmer rentenivået for lån mellom banker og styrer dessuten renten på en rekke andre lån og finanskontrakter.Forsøkene på å manipulere rentenivået betyr at millioner av låntakere har betalt for mye eller for lite i renter på sin gjeld.Libor-renten er så innarbeidet i verdens finansmarkeder at eksperter mener det finnes få mulige erstatninger for den.Barclays forsøkte også å manipulere Euribor, en annen viktig styringsrente.Barclays har samarbeidet med myndighetene i granskningen, noe eksperter tror vil legge press på også andre banker om å legge kortene på bordet. Barclays' toppsjef Bob Diamond erkjenner at forliket kommer til å skade bankens omdømme blant kundene. Både han selv og andre toppledere i banken sier de vil avstå fra bonusutbetalinger i år.I en uttalelse onsdag forklarte han at forliket som nå er inngått, berører handlinger som er «langt unna de standardene» banken ønsker å holde.- Jeg beklager at enkelte mennesker handlet på en måte som ikke er i samsvar med vår kultur og våre verdier, sier Diamond.Han kom til Barclays allerede i 1996 og bidro til å gjøre institusjonen til en ledende investeringsbank.