Norsk Hydro vurderer å utstede nytt obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i juli 2019.Formålet med et eventuelt låneopptak er generell selskapsfinansiering.Danske Markets og DNB Markets er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.