Yara får refs for arbeidet mot korrupsjon

Yara kritiseres for sviktende innsats mot korrupsjon, men styret i gjødselgiganten slår ring om konsernsjef Jørgen Ole Haslestad.

Publisert 29. juni 2012 kl. 14.21
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 19.19
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 168 ord
Yara-sjef Jørgen Ole Haslestad. Foto: Finansavisen
- Han har min fulle tillit. Haslestad har gjennomført en rekke gode tiltak innenfor etikk og antikorrupsjon. Utfordringen er å sørge for at alle i selskapet følger opp dette, sier styreleder Bernt Reitan i Yara.- Selskapet har dessuten levert fantastiske resultater under Haslestads ledelse, tillegger han.Fredag presenterte advokat Jan Fougner hovedtrekkene i granskingsrapporten som advokatfirmaet Wiersholm har utarbeidet på oppdrag fra selskapet. Den avdekker «uakseptable utbetalinger» på rundt 100 millioner kroner knyttet til virksomhet i Libya, India og Sveits.Granskingsrapporten slår fast at enkelte av utbetalinger har funnet sted etter at Haslestad tiltrådte som konsernsjef i 2008, sågar etter Reitans inntreden i Yara-styret i 2009.Yara-sjefen må også tåle kritiske spørsmål knyttet til selskapets oppfølging av en rapport som Det Norske Veritas avla i 2007. Denne omtaler korrupsjonsrisikoen i Yara og er ifølge Fougner ikke blitt tilfredsstillende fulgt opp.Rapporten anfører også at Yara ikke hadde noe formalisert antikorrupsjonsarbeid forut for 2009 og at kontrollen med datterselskapet Balderton i Sveits var utilfredsstillende i hele den aktuelle perioden fra 2006 til 2010.