Dårlige fremtidsutsikter i Tyskland

Ferske makrotall tikker inn fra Tyskland.

Ferske tall viser at ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland endte på minus 19,6 i juli, mot en negativ indeks på 16,9 måneden før. Analytikerstanden ventet en indeks på minus 20.Samtidig ble det kjent at respondentenes vurdering av den nåværende situasjonen falt fra 33,2 i juni til 21,1 i juli. Her var det ventet en indeks på 30,00.