Dr. Doom spår et enda større krasj neste år

"Dr. Doom" Marc Faber advarer om at neste krasj blir verre enn i 2008. Dette er han investeringsråd!

Marc Faber, redaktør og utgiver av The Gloom, Boom & Doom Report. Foto: Finansavisen

Marc "Dr. Doom" Faber tror sentralbanksjef Ben Bernanke vil forårsake et nytt krasj før han går av i 2014.I et intervju med CNBC nylig uttalte han at krasjet vil starte før 2014 og at det blir verre enn i 2008.Veldig negativHan er veldig negativ til fremtidsutsiktene og tror at et nytt krasj kan føre til at de rike kan miste 50 prosent av formuene sine. Og det vil bli forårsaket av at USA fortsetter å trykke penger.I følge Marketwatch mener Faber at siden Wall Street gikk tilbake til business as ususal etter krakket i 2008, og motarbeidet alle reformer, er det ikke bare lett å spå et nytt krasj i 2013 - 2014. Det vil også bli langt mer dødlig for bankene på Wall Street, den amerikanske økonomien, skattebetalerne, investorene, forbrukerne og pensjonistene.Dr. Doom spådde krasjet i 2008 også, men hvorfor er det så lett å spå et nytt nå? Fordi de samme, dumme og enda dummere feilene blir gjentatt.Paul B. Farrell, Marketwatch, som har tolket Fabers uttalelser, rapporter og bloger skriver at det er snakk om billige penger, lover som favoriserer bankene, devalurerer dollaren, ødelegger aksjeverdier, driver inflasjonen og trigger oppsigelser og sosial uro.Kort fortalt, konspirasjonen mellom sentralbanken og Wall Street er suicidal og vil ta med seg resten av USA.Men de bankene som var for stor til å feile kan ikke forvente at de blir reddet neste gang også.Tror ikke på Kina-vekstenDr. Doom er imidlertid ikke bare opptatt av faresignalene fra USA. Han tror for eksempel ikke at BNP-veksten i Kina var på 7,6 prosent i 2. kvartal, slik myndighetene rapporterte nylig.Han tror den var mye svakere og viser til eksporttall fra Taiwan og Sør Korea som er ned år over år. I tillegg viser han til at strømforbruket nesten ikke øker i Kina.Og Faber mener Kina er den største trusselen for verdensøkonomien.- Investorer må være forberedt på virkningene fra en svakere vekst i Kina.Når børsene likevel holder seg i dette landskapet er det fordi investorene forventer nye stimuli fra myndighetene, sier han.Fabers råd er da ikke lengre å se etter hvor man kan få den høyeste avkastningen, men hvor man vil tape minst penger når krasjet kommer, skriver Farrel.Noen har tilsynelatende også begynt å gjøre det allerede. Se bare på tyske renter.1-års, 2-år og 3-års renten er negative. Det vil si at de som kjøper disse tyske statsobligasjonene gjør det med visshet om at de vil få en negativ avkastning, men ikke på mer enn 0,01 - 0,05 prosent.Investeringsrådet til Faber er altså: Invester der du tror du vil tape minst penger.Hvorfor? Fordi krasjet som kommer vil ødelegge formuer og føre til at de rike vil miste 50 prosent av formuene sine. Med Ben Bernanke som utløser.