Forsinkelser vil gi smell på 300 mill.

BW Offshore venter en negativ effekt på 50 millioner dollar i 2.kvartal 2012.

Foto: BW Offshore

Som følge av forsinkelser på Cosco-verftet i Kina for Papa Terra-konverteringsprosjektet venter BW Offshore en negativ effekt på 50 millioner dollar i 2.kvartal 2012, skriver TDN Finans.Det vises til økt omfang på arbeidet, og at enheten derfor er forsinket fra verftet, og det er gjort en grundig gjennomgang av prosjektet.Selskapet viser til at de økte kostnadene hovedsakelig skyldes økt bytting av stål, fullføring av kokesystem, økte engineering- og kommisjoneringskostnader, og økte verftskostnader.- All mulig innsats gjøres av BW Offshore og dets brasilianske partner for å møte plankravene fra Petrobras, heter det i meldingen.