Har en ordrereserve på 824 millioner kroner

Ledelsen i Kitron er ute med en statusoppdatering. Her er tallenes tale.

Tidligere Kitron-sjef Jørgen Bredesen. Foto: Finansavisen

Ledelsen i Kitron forteller at selskapet hadde en ordreinngang på 443,2 millioner kroner i årets andre kvartal. Ordrereserven var på 823,7 millioner kroner, hvilket innebærer en økning på henholdsvis 12,2 prosent og 5,4 prosent.Driftsinntektene utgjorde 416,4 millioner kroner, en reduksjon på 3,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.Driftsresultatet (EBIT) var på 10,6 millioner kroner, mot 13,8 millioner kroner for et år siden.Resultat før skatt og avviklet virksomhet var på 6,1 millioner kroner, mot 8,3 millioner kroner året før.Kitron hadde en negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 16,1 millioner kroner, mot 32,4 millioner kroner i andre kvartal 2011.