Italia og Spania begrenser spekulasjon i bankaksjer

Italienske og spanske myndigheter forbyr såkalt shortsalg av finansaksjer. Tiltaket skapte mandag enda mer usikkerhet i aksjemarkedet.

Trader ved Wall Street - Foto: Scanpix

Consob, som regulerer handelen på børsen i Milano, nedla forbud mot slik aksjespekulasjon fra mandag og ut uka. Spania innførte kort etter forbud mot shortsalg av finansaksjer i tre måneder.Tiltakene kom etter at aksjekursene i de to landene sank kraftig mandag, men så ikke ut til å roe markedene. FTSE 100-indeksen i London falt etter kunngjøringen og var ned 2,3 prosent mandag ettermiddag.Shortsalg betyr å handle med en lånt aksje og innebærer i praksis å vedde på at aksjen vil falle. Slik aksjehandel kan bidra til å trekke kursene ytterligere nedover.Både i Milano og Madrid gikk aksjeindeksene ned med over 5 prosent mandag morgen, men bedret seg litt etter hvert.Mange frykter at Spania vil måtte be om internasjonal økonomisk hjelp og det er frykt for at de økonomiske problemene her vil smitte over på nabolandet Italia.