J&J faller på halvert resultat

Johnson & Johnson legger frem kvartalstall som sender aksjen ned i forhandelen.

AP Photo

Johnson & Johnson hadde et resultat etter skatt på 1.408 millioner dollar i 2. kvartal 2012. Det var ned 49,3 prosent fra 2.776 millioner dollar i samme periode i fjor.I dette ligger ekstraordinære kostnader etter skatt på 2.200 millioner kroner, noe som også gir en høyere effektiv skattesats i kvartalet.Resultat per aksjen (EPS) endte på 50 cent, som er en halvering fra 1 dollar i samme kvartal i fjor. Justert for ekstraordinære kostnader var resultatet 1,3 dollar per aksje.Selskapet justerte samtidig ned guidingen for året til 5 - 5,07 dollar for året. Her var det ventet at året skulle gi en EPS på 5,14 dollar.Resultat før skatt endte på 2.035 millioner dollar, ned 40,5 prosent fra 3.422 millioner dollar i fjor.Effektiv skattesats i kvartalet var 30,8 prosent i 2. kvartal mot 18,9 prosent i samme kvartal i fjor.Driftsinntektene i 2. kvartal var på 16.475 millioner dollar, ned 0,7 prosent fra 16.597 millioner dollar i fjor.Forventningene lå i følge Marketwatch på et resultat per aksje på 1,29 dollar og driftsinntekter på 16.680 millioner kroner.Hele rapporten for J&J Q2