Liten resultatvekst i Evry

Evry signerte kontrakter for 3,1 milliarder kroner i forrige kvartal. Resultatet er på stedet hvil.

I andre kvartal 2012 fikk Evry et nettoresultat på 51 millioner kroner, mot 53 millioner kroner for et år siden.Resultat før skatt endte på 72 millioner kroner, på linje med året før. Driftsresultatet (EBIT) endte på 122 millioner kroner, mot 149 millioner kroner i andre kvartal 2011.Evry omsatte i perioden for 3,27 milliarder kroner, mot 3,19 milliarder kroner for et år siden.-Et høyt aktivitetsnivå innenfor en rekke bransjer i privat sektor og generelt i offentlig sektor gir god etterspørsel etter konsulenttjenester. Driftsmarkedet er fremdeles preget av lavt tilfang av store kontrakter i det norske markedet, mens det svenske markedet, som har større andel ikke-tjenesteutsatte driftsmiljøer, er mer lovende, skriver Evry i rapporten.Her er kvartalstallene Her er presentasjonen