Litt ned for lakseprisen

Eksportprisen på fersk laks falt litt tilbake i uke 28.

Foto: Scanpix

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at eksportprisen på laks falt med 80 øre i uke 28 til 26,90 kroner.I uke 27 var kiloprisen 27,70 kroner.Det ble totalt eksportert 16.064 tonn fersk laks, mot 16.555 tonn fersk laks i uke 27.Til sammenligning ble det eksportert 578 tonn frossen laks, mot 659 tonn uken i forveien.Prisen på fossen laks falt fra 29,64 kroner til 28,36 kroner.