Mor slutten for Golar LNG

Aksjene i Golar LNG Limited strykes fra notering på Oslo Børs.

Foto: Golar LNG

Golar LNG Limited har tidligere søkt Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer. Nå er søknaden ferdigbehandlet.Ikke overraskende ble søknaden innvilget.- Aksjene i Golar LNG Limited strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag settes til 30. august 2012, heter det i et vedtak fra Oslo Børs tirsdag.