REC solid i pluss etter nedleggelsene i Norge

REC kan komme til å sitte igjen med et solid pluss etter nedleggelsene av fabrikkene i Norge.

REC Wafer fabrikken på Herøya i Porsgrunn. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix.

REC hadde kostnader relatert til endelig nedleggelse av wafer-fabrikken på Herøya på 744 millioner kroner i 2. kvartal, fremgår det av regnskapet for 2. kvartal 2012.Dette kommer i tillegg til kostnaden på 366 millioner kroner ved å stenge resten av fabrikken i Glomfjord i 1. kvartal i år.Totalt har nedleggelsene av Glomfjord og Herøy dermed kostet REC 1,11 milliarder kroner i år.I tillegg tok REC kostnader i 2. halvår 2011 på 607 millioner kroner i forbindelse med nedstegning og restrukturering.Tar vi også med denne kostnaden har nedleggelser og restrukturering i Norge, innen solcelle og wafer, kostet REC 1.717 millioner kroner det siste året.Forventet cash effekt er imidlertid "bare" på 1,3 milliarder kroner. Da er det til og med tatt høyde for at det kan påløpe 500 millioner kroner i utbetalinger i kommende kvartaler.Termineringer av kontrakter gir plussKompensasjon for terminering av inngått waferkontrakter har i samme tidsrom gitt en positiv cash effekt på 1.445 millioner kroner.Når regnskapet for nedleggelsene og restruktureringene på det nærmeste er klart viser det at REC sitter igjen med en positiv cash effekt på 143 millioner kroner, etter nedleggelser av fabrikker, restruktureringer og terminering av kontrakter.Den positive cash effekten kan imidlertid bli større enn det. Hvis det viser seg at den fremtidig negative cash effekt blir mindre enn de 500 millionene det er tatt høyde for i regnskapet for 2. kvartal 2012, blir den positive nettoeffekten tilsvarende større.Er den negative kontantstrømmen fra nedleggelsene og restruktureringene tettet kan den positive cash effekten følgelig bli på hele 643 millioner kroner.