Selger i Copeinca

Weilheim Investments S.L har solgt aksjer i det peruanske fiskemel- og fôrselskapet.

Foto: Scanpix

Weilheim Investments S.L., et selskap i tilknytning til Osterlin Luis Dyer Ampudia, direktør i Copeinca, har solgt 28,100 aksjer i selskapet.Posten ble solgt for 41,27 kroner pr aksje eller 6.80 dollar pr aksje.Etter transaksjonen sitter Weilheim Investments S.L. på 3.361.030 aksjer i Copeinca somt ilsvarere en eierandel på 5.75 prosent av den totale aksjekapitalen.