Spetalen laster opp med aksjer

Øystein Stray Spetalen brukte mandagen til å kjøpe seg opp i Standard Drilling.

Øystein Stray Spetalen - Foto: Scanpix

Tycoon Industrier, et selskap som er kontrollert av styremedlem Øystein Stray Spetalen, har kjøpt en million aksjer i Standard Drilling for syv kroner stykket.Etter denne transaksjonen eier Spetalen og tilknyttede selskaper 24,07 millioner aksjer i Standard Drilling, hvilket tilsvarer en eierandel på 9,2 prosent.