Statoil kjøper helikoptertjenester for milliarder

Statoil har tildelt CHC Helikopter Service kontrakter for 5 milliarder kroner.

CHC Helikopter Service lander i Brønnøysund

Statoil har gitt CHC Helikopter Service 3 nye kontrakter på tilsammen 5 milliarder kroner, i følge Reuters.- Statoil valgte å dele helikopteraktiviteten i Norskehavet inn i tre kontrakter for å sikre full konkurranse. Det lyktes vi med. Dagens leverandør, CHC Helikopter Service, vant konkurransen på alle tre kontraktene. Det har gjort det mulig å oppnå stordriftsfordeler i form av kostnadsreduksjoner og fremtidig fleksibilitet, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil til offshore.no Les hele pressemeldingen fra Statoil