Svak rapport fra REC men bedre enn ventet

REC har torsdag lagt frem sine tall for 2. kvartal. Den viser blant annet at det har kostet REC 1,4 milliarder kroner å stenge fabrikkene i Norge!

REC-nedtur

Solselskapet REC melder om et resultat etter skatt på -4.056 millioner kroner i 2. kvartal 2012, mot -6.681 millioner kroner i samme periode året før.Se utdrag fra selve rapporten i bunn av denne artikkel Ifølge SME Direkt var det ventet et resultat på -4.109 millioner kroner.Følg HegnarOnline på Facebook her!Resultat per aksje ble -4,07 kroner, mot -6,70 kroner i fjor. Her var det ventet et resultat på -4,12 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble -3.868 millioner kroner, sammenlignet med -6.287 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på -4.466 millioner kroner.Driftsresultatet ble -3.722 millioner kroner, mot -6.260 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på -4.382 millioner kroner.EBITDA kom inn på 267 millioner kroner mot 820 millioner kroner ved samme periode i fjor. Her var det ventet en fasit på -489 millioner kroner.Sistnevnte resultat inkluderer blant annet mottatt kompensasjon knyttet til terminering av langsiktige waferkontrakter på 210 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 1.987 millioner kroner, sammenlignet med 3.391 millioner kroner i 2. kvartal 2011. Analytikernes forventninger lå her på 1.926 millioner kroner.Selskapet gjentar sin guiding om en silisiumsproduksjon på rundt 21.500 tonn i 2012, og en panelproduksjon på rundt 750 MW.REC tar nedskrivninger knyttet til sitt anlegg i Singapore med 3,5 milliarder kroner, noe som var varslet på forhånd.Positiv netto etter opprydding REC Wafer hadde kostnader relatert til endelig nedleggelse av wafer-fabrikken på Herøya på 744 millioner kroner i 2. kvartal. Dette kommer i tillegg til kostnaden på 366 millioner kroner ved å stenge resten av fabrikken i Glomfjord i 1. kvartal.Totalt har nedleggelsene av Glomfjord og Herøy dermed kostet REC 1,11 milliarder kroner i år.I tillegg tok REC kostnader i 2. halvår 2011 på 607 millioner kroner i forbindelse med nedstegning og restrukturering i andre halvår 2011.Tar vi også med denne kostnaden har nedleggelser og restrukturering i Norge det siste året kostet REC 1.717 millioner kroner, med en forventet cash effekt på tilsammen 1,3 milliarder kroner.Kompensasjon for terminering av inngått waferkontrakter har til sammenligning gitt en positiv cash effekt på 1.445 millioner kroner. Følgelig sitter REC igjen med en positiv cash effekt etter oppryddingen på 143 millioner kroner.Her er rapporten og presentasjonen