Veksten stoppet opp i TeliaSonera

TeliaSonera sliter med veksten i andre kvartal 2012.

Foto: TeliaSonera

I andre kvartal 2012 fikk TeliaSonera et nettoresultat på 4,53 milliarder svenske kroner, mot 4,54 milliarder kroner året før.Driftsresultatet ble på 6,32 milliarder kroner, mot 6,45 milliarder kroner for et år siden.TeliaSonera omsatte i perioden for 26,29 milliarder kroner, mot 26,0 milliarder kroner i andre kvartal 2011. Analytikerstanden ventet en omsetning på 26,4 milliarder svenske kroner.Her finner du kvartalstallene