I dagens rapport fra Apollo Markets kan vi lese at analytiker Oddbjørn Windstad opererer med en kjøpsanbefaling på Polarcus, Prosafe, Seadrill, Norsk Hydro, Statoil og Gjensidige Forsikring.PLCS | Utløser nytt kjøpssignal? | KjøpPRS | Oversolgt i stigende trend | KjøpSDRL | Konsoliderer i stigende trend | KjøpNHY | Kjøp ned mot støtte | KjøpSTL | Oppgraderes til kjøp | KjøpGJF | Oppgraderes til kjøp | Kjøp