I dagens rapport fra Investtech beskrives Bridge Energy og Awilco Drilling som kjøpskandidater mens Interoil Exploration & Production får en salgsanbefaling.- Bridge Energy ligger i en stigende trend på kort sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved eventuelle reaksjoner tilbake, ligger det støtte ved 10 kroner. På oppsiden ligger neste motstandsnivå ved 12,30 kroner. Meget positiv volumbalanse styrker trendbildet. Flere innsidere har kjøpt aksjer i august, og selskapet er dermed positivt på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Awilco Drilling har brutt den stigende trenden og beveger seg sidelengs mellom støtte ved 45 kroner og motstand ved ca. 52,40 kroner. Aksjen reagerer nå opp på økende volum. Volumbalansen er positiv og indikerer et tilfang av kjøpere. Forsiktige investorer bør avvente etablerte noteringer over 52,40 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Interoil Exploration & Production ligger i en fallende trend. Kursen reagerer ned fra motstanden i taket av trendkanalen, og kan falle videre ned mot støtten ved åtte kroner på kort sikt. På lengre sikt indikeres videre nedgang innenfor trenden. Volumbalansen er negativ, noe som bekrefter trendbildet. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.