Sjømatselskapet Bakkafrost melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 71,8 millioner danske kroner i 2. kvartal 2012, mot minus 25,6 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 1,47 danske kroner mot minus 0,52 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 92,2 millioner danske kroner, sammenlignet med minus 27,1 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 94,4 millioner danske kroner, mot minus 24,2 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 416,3 millioner danske kroner, sammenlignet med 314,3millioner kroner i 2. kvartal 2011.Selskapets toppsjef Regin Jacobsen karakteriserer tallene som tilfredsstillende.Her er og