Bank2 tjener mer penger

Bank2 ASA kan vise til bedrede resultater og stabil utlånsvekst.

Publisert 10. aug. 2012 kl. 11.40
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.09
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 176 ord
Foto: Scanpix

Bank2 ASA kan i første halvår 2012 vise til bedrede resultater og stabil utlånsvekst. Samlet utlån beløp seg til 1.249 millioner kroner ved utgangen av første halvår, en økning på 10,1 prosent siden årsskiftet og 18,5 prosent siste 12 måneder.Resultat før tap utgjorde 24,0 millioner kroner mot 18,3 millioner kroner i første halvår 2011, mens resultat etter skatt beløp seg til 17,1 millioner kroner mot 11,5 millioner kroner i første halvår 2011. Dette gir et resultat på 0,18 kroner pr aksje etter skatt og en egenkapitalavkastning på 16,5 prosent.Bankens kapitaldekning utgjorde pr 30.06.2012 19,3 prosent mot 23,8 prosent året før.- Bankens likviditet er meget god. Innskuddsdekningen er nå på 144 prosent. Rentenettoen utgjorde 42,3 millioner kroner mot 36,2 millioner kroner for samme periode i fjor. Økning i netto rentemargin, en kostnadsprosent på 45,2 prosent og en skalerbar forretningsdrift samt redusert mislighold gir et godt grunnlag for ytterligere fremgang, sier administrerende direktør i Bank2, Helge Dalen.Bankens kjernevirksomhet er å tilby refinansiering av misligholdsutsatt eller misligholdt gjeld til privatpersoner og bedrifter, samt prosjekt- og likviditetsfinansiering av mindre bedrifter.