KjøpLogg inn

Gruvesjef: Dette er veldig oppløftende

Nye Nordic Mining-prøver viser kvalitet på nivå med de beste i markedet.

Publisert 16. aug. 2012 kl. 12.42
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 206 ord
Ivar S. Fossum, CEO i Nordic Mining. Foto: Finansavisen

Nordic Mining initierer scoping-studie for industriell produksjon av høyrene kvartsprodukter, går det frem av en børsmelding.- På nivå med de beste Prosessering av nye kvartsprøver fra Nordic Minings kvartsforekomst i Kvinnherad viser nå at høyverdige produktkvaliteter på nivå med de beste i markedet kan produseres fra kvarts fra ulike lokaliteter langs forekomsten.Dette gir ifølge selskapet en god indikasjon på at kvartsåren har gjennomgående høy renhet og således kan være velegnet for produksjon av høyrene kvartsprodukter.Tre kvartsprøver på hhv. 480, 250 og 250 kg, fordelt på hele kvartsårens lengderetning, ble tatt ut for prosesstesting.Formålet med testene var å undersøke om høykvalitetsprodukter, tilsvarende en prøve fra forekomstens østre del, kunne produseres for større deler av forekomsten.Sjefen: Veldig oppløftende Produktkvaliteter på nivå med de reneste produktene i markedet ble oppnådd for alle prøvene. Det ble også gjennomført smelteforsøk som viser at glass fremstilt fra prøvene er på høyde med de beste glasskvaliteter i markedet.- Dette er veldig oppløftende resultater som gir oss trygghet for at høyverdige produkter kan produseres for en større del av forekomsten, sier Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum i en kommentar.Ifølge toppsjefen vil selskapet nå evaluere mulige utvinnings- og prosesseringsscenarioer med tilhørende kostnader, samt det økonomiske potensialet for industriell produksjon av høyrene kvartsprodukter.Følg HegnarOnline på Facebook her!