- Mens den gjennomsnittlige spotprisen på laks endte på 27 kroner i Q2, leverer Bakkfrost EBIT-marginer på nærmere 7,0 kroner pr kilo. Det betyr at selskapets kostnadsnivå ligger på 20-21 kroner, noe som er 3-4 kroner lavere enn selskapets norske konkurrenter, skriver analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets i en fersk oppdatering tirsdag.
- en klar bedring fra samme kvartal 2011 da selskapet gikk i minus 25,6 millioner kroner.- Resultatet er også høyere, og på dette nivået produserer de EBIT pr kilo-resultater som er 50-100 prosent høyere enn norske lakseselskaper, fortsetter analytikeren.Han viser til at Q2-rapporten var på linje med det som var forventet. Marginene pr kilo var bedre enn ventet, oppdrettsvolumene var som ventet, mens VAP-volumene var noe lavere.- Vi forventer ingen store reaksjoner i markedet fra børsåpning i dag, skriver Giskeødegård.