KjøpLogg inn

Milliardkonkurs i REC

REC gir opp all videre pengestøtte og slår datterselskap konkurs.

Publisert 14. aug. 2012 kl. 08.06
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.13
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 294 ord

REC ASA has decided to cease further funding of REC Wafer Norway AS.Consequently there is no basis for a solvent winding-up of the company and the Board of REC WaferNorway AS has resolved to file for bankruptcy.Slik åpner børsmeldingen fra REC tirsdag morgen.I meldingen slås det fast at forpliktelsene til datterselskapet er større enn verdiene etter at all waferprodusjonen i Norge er blitt lagt ned i år.Totalt anslås gjeldsforpliktelsene å være 1,2 milliarder kroner høyere enn verdiene i selskapet, fremgår det av meldingen.Styret i selskapet, med styreleder og REC-sjef Ole Enger i spissen, ser ikke for seg at det er noe grunnlag for å gjennomføre en styrt avvikling av selskapet og har derfor valgt å begjære oppbud.I forbindelse med konkursen vil REC bli påført ytterligere rundt 400 millioner kroner i kostnader i forbindelse med ulike garantier, lån og andre forpliktelser. Dette beløpet kan imidlertid bli endret avhengig av hvordan konkursbehandlingen går.Styreformann i REC, Jens Ulltveit-Moe, er gjest i Økonominyhetene med Trygve Hegnar kl. 15:30.Les hele børsmeldingen her Mer om REC Wafer Norway ASREC Wafer hadde kostnader relatert til endelig nedleggelse av wafer-fabrikken på Herøya på 744 millioner kroner i 2. kvartal 2012. Dette kommer i tillegg til kostnaden på 366 millioner kroner ved å stenge resten av fabrikken i Glomfjord i 1. kvartal.Totalt har nedleggelsene av Glomfjord og Herøy dermed kostet REC 1,11 milliarder kroner i år.I tillegg tok REC kostnader i 2. halvår 2011 på 607 millioner kroner i forbindelse med nedstegning og restrukturering i andre halvår 2011.Tar vi også med denne kostnaden har nedleggelser og restrukturering i Norge det siste året kostet REC 1.717 millioner kroner, med en forventet cash effekt på tilsammen 1,3 milliarder kroner.Kompensasjon for terminering av inngått waferkontrakter har til sammenligning gitt en positiv cash effekt på 1.445 millioner kroner.