Acta Holding kjøper den svenske leverandøren av spare- og investeringstjenester H&P Fondförvaltning AB, opplyses det i en melding.Acta vil kjøpe 100 prosent av aksjene i H&P Fondförvaltning for cirka 10 millioner kroner, hvorav cirka 65 prosent av oppgjøret skal skje med kontanter. Det resterende finansieres ved utstedelse av aksjer i Acta Holding."Actas svenske datterselskap, Navexa Securities AB og H&P Fondförvaltning AB utfyller hverandre meget godt, og blir sammen en sterkere og mer dominerende markedsaktør enn hva tilfellet hadde vært om man gikk videre hver for seg", skriver selskapet.Investeringsrådgivning til større kunder med behov for tett oppfølging av personlig rådgiver vil være de to selskapenes kjernekompetanse.