Ekornes fikk et resultat etter skatt på 120,2 millioner kroner for 2. halvår 2012, mot 133,4 millioner i samme halvår 2011.Resultat før skatt ble 171,8 millioner kroner, sammenlignet med 190,6 millioner kroner ved samme korsvei året før.Selskapets driftsresultat for 1.halvår 2011 ble 178,4 millioner kroner, ned fra 204 millioner kroner i 1.halvår 2011.Driftsinntektene beløp seg til 1,3 milliarder kroner, ned fra 1,4 milliarder kroner i første halvdel av 2011.Resultat pr aksje ble 3,27 kroner, mot 3,62 kroner i 1. halvår 2011.