I dagens rapport fra Nordea ber sjeføkonom Steinar Juel leserne følge med på flere nøkkeltall fra USA.- Det er en rekke amerikanske nøkkeltall som kommer i dag. De er ikke blant de aller viktigste, men likevel verd å notere seg, sier Juel.- Mest interessant er konjunkturindeksen NAHB for boligbyggere; ifølge konsensus ventes den å korrigere ned til 34 i august, etter den overraskende sterke oppgangen til 35 i juli. Indeksen er en indikator for boligentreprenørenes vurdering av markedet for nye boliger og dermed med viktig for hva boligbyggingen kan ventes å bli fremover, sier Juel.- Vi får videre julitall for amerikansk inflasjon, der både vi og konsensus venter at underliggende inflasjon (inflasjon eks energi og ubearbeidede matvarer) holder seg på 2,2 prosent fra år til år. Vi tror heller ikke noe på noen endring i samlet inflasjon fra juni da den var på 1,7 prosent fra år til år, sier sjeføkonomen.- Videre kommer den regionale konjunkturindeksen for New York-området, såkalt Empire-indeksen. Vi tror den er kommet for mye opp og venter at augustindeksen faller til 3 fra 7,39 i juli. Konsensus er mer optimistisk og venter 7,20, det vil si om lag uendret, sier Juel.- I tillegg kommer amerikansk industriproduksjon, der veksten i juli ventes å ha vært 0,5 prosent fra måned til måned, avslutter Juel.