Stadig mer laks i sjøen

Laksebiomassen øker, viser ferske tall.

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Børs

Tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforenings (FHL) viser at den stående laksebiomassen laks ved utgangen av juli 2012 var 579.000 tonn.Det tilsvarer en økning på 10 prosent, fra samme periode i fjor.Talloversikten viser videre at det var tre prosent flere lakseindivider i sjøen ved utgangen av juni i forhold til året før, mens snittvekten var opp syv prosent, melder TDN Finans.2011-generasjonen sto for 500.000 tonn mens 2012-generasjonen var på 43.600 tonn ved utgangen av juli 2012. Samtidig var det 8.000 2010-generasjons laks med en snittvekt på 4,3 kilo.

Nyheter
Næringsliv