I andre kvartal 2012 omsatte VimpelCom for 5,75 milliarder dollar, mot 6,01 milliarder dollar for et år siden. Selskapet fikk et resultat pr aksje på 0,30 dollar, mot 0,17 året før.Antall mobilabonnenter økte med åtte prosent til 208 millioner.