Analytiker: Kjøp, kjøp og selg

Analytiker Fredrik Tyvand rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advarer han mot en investering.

Fredrik Tyvand. Foto: Iván Kverme, Finansavisen.
Børs

I dagens rapport fra Investtech beskrives Norwegian Energy Company og DNO som kjøpskandidater mens Hafslund B får en salgsanbefaling.Les også: Roger Berntsen anbefaler ti aksjer- Etter at kursen på Norwegian Energy Company falt nærmere 50 prosent fra i løpet av våren, har kursen de siste månedene beveget seg sidelengs mellom støtten ved 4,60 kroner og motstanden rundt seks kroner. Den fallende trenden er dermed brutt. Aksjen har i tillegg gitt kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon etter at kursen brøt halslinjen ved 5,38 kroner. Videre oppgang til 6,69 kroner eller mer er signalisert. Høy omsetning på dager med kursoppgang og lavere omsetning de dagene kursen faller gjør at volumbalansen er positiv, noe som styrker aksjen på kort sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Tyvand.- DNO International ligger i en stigende trend, og videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Godt samsvar mellom kurstopper og volumtopper, og mellom kursbunner og volumbunner, styrker trendbildet. I tillegg styrkes aksjen på kort sikt av positiv volumbalanse, det vil si høyere omsetning i aksjen på dager med kursoppgang enn på dager med nedgang i kursen. Aksjen tester nå støtten rundt 8,50 kroner, og dette bør gi en reaksjon opp. Skulle kursen derimot bryte under 8,50 kroner, vil et salgssignal utløses. Kursen kan da falle ned mot gulvet i trendkanalen, rundt 7,57 kroner, eventuelt ned mot neste støttenivå rundt 6,50 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter et innsidekjøp i sommer, men merk at kursen allerede har steget over 20 prosent siden denne handelen ble meldt. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Hafslund B viser svak utvikling innenfor en fallende trendkanal, og fortsatt negativ utvikling indikeres. I mai ga aksjen salgssignal fra rektangelformasjon, og selv om målkursen på 49,30 kroner er nådd, signaliserer formasjonen fortsatt utvikling i samme retning. Volumet har imidlertid vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker den fallende trenden og kan være en indikasjon på et kommende trendbrudd. De siste dagene har imidlertid omsetningen vært betydelig høyere på dager med kursfall enn på dager med kursoppgang, og dette svekker aksjen på kort sikt. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Tyvand.Følg HegnarOnline på Facebook her

Nyheter
Børs