De hamstrer egne aksjer

Fem selskaper rapporterer om tilbakekjøp av egne aksjer.

Jon Fredrik Baksaas - Foto: Scanpix
Børs

Telenor kjøpte 4. september 2012 150.000 egne aksjer til snittkurs 106,09 kroner, og eier etter dette 4.011.387 egne aksjer.Goodtech ASA har kjøpt 4.000 egne aksjer til kurs kr 13,20 per aksje. Etter denne transaksjonen har Goodtech totalt 100.059 aksjer, tilsvarende 0,31 prosent.AF Gruppen ASA (AFG) kjøpte 7.451 egne aksjer til gjennomsnittskurs 57,00 kroner per aksje. Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 288.759.DNO International ASA (DNO) har kjøpt 400.000 egne aksjer til kurs 8,489 kroner per share. Ny beholdning er 12.550.000 aksjer.Siem Offshore Inc. har kjøpt 9.548 egne aksjer til snittkurs 8,18 kroner per aksje. Ny beholdning er nettopp 9.548 aksjer.

Nyheter
Børs