Dette skjer i dag - onsdag

Her er finanskalenderen for onsdag 5. september.

AP Photo
Børs

Dette skjer i dag:

 • Kina: HSBC PMI-tjenester, augustKina: HSBC PMI-tjenester, august
 • Norge: PMI, august 09:00Norge: PMI, august 09:00
 • Italia: Endelig PMI-tjenester, august 09:45Italia: Endelig PMI-tjenester, august 09:45
 • Frankrike: Endelig PMI-tjenester, august 09:50Frankrike: Endelig PMI-tjenester, august 09:50
 • Tyskland: Endelig PMI-tjenester, august 09:55Tyskland: Endelig PMI-tjenester, august 09:55
 • SSB: Arbeidskraftskostnadsindeks, 2. kvartal 2012. Foreløpige tall 10:00SSB: Arbeidskraftskostnadsindeks, 2. kvartal 2012. Foreløpige tall 10:00
 • SSB: Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede, 2. kvartal 2012 10:00SSB: Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede, 2. kvartal 2012 10:00
 • SSB: Befolkningsstatistikk. Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2012 10:00SSB: Befolkningsstatistikk. Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2012 10:00
 • SSB: Eksport av laks. Uketall 10:00SSB: Eksport av laks. Uketall 10:00
 • SSB: Informasjon og kommunikasjon, prisindekser, 2. kvartal 2012 10:00SSB: Informasjon og kommunikasjon, prisindekser, 2. kvartal 2012 10:00
 • SSB: Transport og lagring, prisindekser, 2. kvartal 2012 10:00SSB: Transport og lagring, prisindekser, 2. kvartal 2012 10:00
 • SSB: Utenriksregnskap, 2. kvartal 2011 10:00SSB: Utenriksregnskap, 2. kvartal 2011 10:00
 • ØMU: Endelig PMI-tjenester, august 10:00ØMU: Endelig PMI-tjenester, august 10:00
 • Storbritannia: PMI-tjenester, august 10:30Storbritannia: PMI-tjenester, august 10:30
 • ØMU: Detaljhandel, juli 11:00ØMU: Detaljhandel, juli 11:00
 • USA: Produktivitet, 2.kv 14:30USA: Produktivitet, 2.kv 14:30
 • Canada: Rentebeslutning 15:00Canada: Rentebeslutning 15:00
Kilder: SSB og TDN Finans

Nyheter
Næringsliv