Forteller om avtale verdt 207 millioner

Statens vegvesen har innstilt AF Gruppen som entreprenør i storprosjekt.

AF Gruppen
Børs

AF Gruppen er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av Riksvei 3 Gita, bru-Skjærodden i Åmot kommune Hedmark.Arbeidene omfatter masseflytting, konstruksjoner og komplett vegbygging inkludert asfaltarbeider samt ny bru over Åsta elv i tre.Avtalen vil ha en verdi på 207 millioner kroner, eks. mva.Arbeidene starter i høst og entreprisen skal ferdigstilles innen 1. oktober 2014.

Nyheter
Børs