Fred. Olsen-tvillinger tjener 150 millioner på aksjesalg

Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA tjener 153 millioner kroner på salg av aksjer i Fred. Olsen Energy.

Fred. Olsen Energy - foto hentet fra selskapets hjemmesider
Børs

Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, majoritetsaksjonærer i Fred. Olsen Energy ASA (FOE), har kvittet seg med en halv millioner aksjer hver i selskapet til kurs 235 kroner. Aksjene ble solgt med solid rabatt, da tirsdagens sluttkurs var 248 kroner.Tirsdag ble det kjent at selskapene ville selge inntil to millioner aksjer. Nå ble det i stedet halvparten.Det betyr at de to Fred. Olsen-tvillingene får inn 235 millioner kroner.Salget skjedde etter børsslutt tirsdag.Bokført verdi er 82,30 kroner, noe som betyr at gevinsten blir på 152,7 millioner kroner.Etter dette sitter Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA på 51,9 prosent av Fred. Olsen Energy.

Nyheter
Børs