Lakseeksporten til Kina går igjen så det suser

Lakseeksporten til Kina er tilbake til nivået den var på før Nobels fredspris ble utdelt til dissidenten Liu Xiaobo i 2010, viser nye tall.

Foto: Scanpix
Børs

Eksporten hittil i 2012 er ikke bare på nivå med 2010, men i volum enda høyere, viser tallene fra Norges sjømatråd i Tromsø som NTB har fått tilgang til.Fra januar til august er det hittil i år eksportert laks til Kina til en verdi av 232,6 millioner kroner, mot 251,9 millioner for samme periode i 2010, altså nesten samme beløp.Mengden laks til Kina for samme periode var 7.218 tonn i år, mot 6.034 tonn i 2010.I 2011, året etter fredspristildelingen, gikk norsk lakseeksport til Kina kraftig tilbake. Mengden laks for perioden januar til august var 2.540 tonn, mens verdien var på 98,2 millioner.Den kraftige nedgangen i eksporten til Kina i 2011 ble klart satt i sammenheng med prisen til dissidenten Liu Xiaobo. (©NTB)

Nyheter
Børs