Rekordhøy kabinfaktor i SAS

- Utviklingen bekrefter at vår satsning på feriereisende bærer frukt, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

Rickard Gustafson. Foto: SAS
Børs

SAS-konsernet transporterte 104.000 flere passasjerer i august, en økning på 4,7 prosent. Samtidig økte kabinfaktoren med 1,8 prosentenheter sammenliknet med samme periode i fjor, til 78,8 prosent.Dette er den høyeste kabinfaktoren noensinne i august for SAS-konsernet.Trafikken fortsatte å øke i august og steg med 6,9 prosent.Utviklingen var først og fremst god på de interkontinentale rutene der trafikken økte med 12,4 prosent. På Asia-rutene økte trafikken med 18 prosent, mye takket være ruten til Shanghai.Europatrafikken viste en god utvikling som følge av nye ruter og økte spesielt sterkt til/fra Sverige. Den skandinaviske innenrikstrafikken fortsatte å utvikles positivt og økte 6,6 prosent.Yielden var 4,1 prosent høyere i juli (rapporteres med en måneds forsinkelse), sammenliknet med juli i fjor, samtidig som enhetsinntekten, RASK, økte med 8,7 prosent. I august forventes endringen av yield og RASK å bli positiv.- Utviklingen i august er en fortsettelse på en god utvikling i juli som bekreftet at vår satsning på feriereisende bærer frukt, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

Nyheter
Børs