ScanArc inngår forlik

ScanArc har blitt enig med Proval og Eras om å inngå en forliksavtale.

Helge Midttun. Foto: Finansavisen.
Børs

ScanArc ASA informerte i kvartalsrapporten for andre kvartal om diskusjoner mellom ScanArc og Proval Partners SA i etterkant av Provals erverv av aksjer og konsernintern gjeld i Eras Metal AS.ScanArc har gjennomført forhandlinger med Proval/Eras for å forlike alle utestående krav mellom partene.Hensyntatt den finansielle situasjonen i Eras, som følge av rask nedgang i Zn-prisen, og Provals økonomiske evne til å betale den utsatte delen av kjøpesummen for aksjene i Eras, har ScanArc blitt enig med Proval og Eras om å inngå en forliksavtale.I henhold til forliket, skal den utsatte delen av kjøpesummen for aksjene i Eras på fem millioner kroner reduseres til 1,75 millioner kroner med forfallsdato for betaling fra Proval til Eras den 31. desember 2012.Gjennom dette forliket regnes ethvert annet forhold, herunder justering av kjøpesummen for Eras, mellom ScanArc på den ene side og Proval/Eras på den annen side som oppgjort. Den eneste betalingsforpliktelsen som gjenstår er ovennevnte betaling fra Proval.Den finansielle effekten av forliket for ScanArc vil medføre en nedskrivning på 3,25 millioner kroner som vil bokføres i tredje kvartal 2012.

Nyheter
Børs