Vurderer salg av to millioner aksjer

Bonheur og Ganger Rolf vil trolig selge to millioner aksjer i Fred. Olsen Energy.

Penger - Foto: Scanpix
Børs

Bonheur og Ganger Rolf, som sammen eier majoriteten av aksjene i Fred. Olsen Energy(FOE), opplyser i en børsmelding tirsdag ettermiddag at selskapene vurderer å selge inntil to millioner aksjer i FOE etter at Oslo Børs har stengt tirsdag.ABG Sundal Collier er hyret som tilrettelegger for det potensielle salget.Selgerne eier total 35.628.764 aksjer i FOE, som tilsvarer 53,4 prosent av aksjene. Hvis de to selskapene selger to millioner aksjer vil hver eie 16.814.382 aksjer etter plasseringen, noe som tilsvarer rundt 50,4 prosent av aksjekapitalen.

Nyheter
Børs