PGS melder om et resultat etter skatt på 86,9 millioner dollar i 3. kvartal 2012, mot 14 millioner dollar i samme periode året før.
Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 67 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,40 dollar, mot 0,06 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,31 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 101,93 millioner dollar, sammenlignet med 30 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 89 millioner dollar.Driftsresultatet ble 110,85 millioner dollar, mot 45 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 98 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 388,3 millioner dollar, sammenlignet med 340 millioner dollar i 3. kvartal 2011. Analytikernes forventninger lå her på 411 millioner dollar.