I dagens rapport fra Investtech beskrives Pronova BioPharma og Stolt-Nielsen som kjøpskandidater mens Deep Sea Supply får en salgsanbefaling.- Pronova BioPharma ligger i en stigende trend på mellomlang sikt og kursen er mer enn doblet på ett år. En videre positiv utvikling innenfor trenden indikeres. Det ble gitt et kjøpssignal fra en rektangelformasjon for en måned siden. Kursmålet er tatt ut, men formasjonen signaliserer videre oppgang. Det er lite motstand over dagens nivå, mens det ved reaksjoner tilbake ligger støtte ved 10 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Stolt-Nielsen har korrigert tilbake og brutt den stigende trenden. Dette indikerer i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Støtten ved 101 kroner har tatt imot for videre fall og kurser nær dette nivået bør være en god kjøpsanledning. Meget positiv volumbalanse, det vil si høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Neste motstandsnivå ligger ved 112 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Deep Sea Supply ga salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon i mai, hvorpå kursen etablerte en fallende trend. Det ble nylig gitt salgssignal fra en ny formasjon da støtten ved 9,20 kroner ble brutt. Videre nedgang innenfor trenden indikeres. Ved eventuelle reaksjoner opp, ligger det motstand ved 9,20 kroner. Neste støttenivå ligger nede ved 7,20 kroner. Aksjen er dog positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.