Olympic Ship melder om et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på minus 21,1 millioner kroner per 2. tertial 2012, mot pluss 158,4 millioner kroner på samme tid året før.Resultatet før skatt er negativt med 9,8 millioner kroner, sammenlignet med pluss 158,1 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble pluss 95,7 millioner kroner, mot 125,2 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 676,1 millioner kroner, sammenlignet med 605,1 millioner kroner i 3. kvartal 2011.- Aktivitetsnivået i Nordsjøen i 2. tertial var godt, men overkapasiteten som følge av nybygg og manglende uttak av tonnasje fra Nordsjøen til det internasjonale markedet, gav svake ratenivåer.- Samlet sett er det nå en realitet at 2012 vil bli et av de svake årene for markedet i Nordsjøen, skriver styret ledet av Stig Remøy i rapporten.Markedet for PSV-segmentet (platform supply vessels) forventes "fortsatt ufordrende" fremover.- Men for subsea/konstruksjon og ankerhåndterings-fartøyene er markedsutsiktene positive. Grunnleggende makrobetingelser for offshoreservice-fartøyer vurderes som gode med høy oljepris og store investeringsbudsjetter offshore de nærmeste årene, konkluderer styret.Her er .