Tørrbulkrederiet Belships melder om et resultat etter skatt på 0,3 millioner dollar i 3. kvartal 2012, mot 0,3 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,01 dollar, mot 0,01 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 0,3 millioner dollar, sammenlignet med 0,3 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 1,1 millioner dollar, mot 1,1 millioner dollar året før.Fraktinntektene beløp seg til 5,6 millioner dollar, sammenlignet med 5,8 millioner dollar i 3. kvartal 2011.
"Verftsindustrien i Kina og Korea sliter med ordretørke, men også i Japan er det et økende press på nybygnings-prisene. Befrakterne ønsker nybygg med «eco-design», dvs. skip med lavt bunkersforbruk og lave utslipp, men er ikke like villige til å betale noe ekstra for dette. Det er samtidig økende fokus på «dual fuel», dvs. nybygg som kan benytte både LNG og tungolje som bunkers. Tilbudssiden overstiger etterspørselen og utnyttelses-graden for bulkskip er falt under 90%, hvilket betyr et press på fraktratene. De fleste analytikere ser ikke bedring i bulkmarkedet før mot slutten av 2013 eller begynnelsen av 2014.""Belships' skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på USD 140 mill.Fokus fremover vil fortsatt være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko. Det vil by seg mange muligheter fremover til å kjøpe kvalitetstonnasje, og vi arbeider aktivt med å utvikle nye prosjekter. En stadig større utfordring er bankenes manglende vilje/evne til å finansiere sunne og gode prosjekter".Her er og