CellCura får viktig USA-avtale

CellCura har signert en amerikansk avtale

CellCura. Skyllevæske. Foto: Finansavisen.
Børs

CellCura har signert en avtale om utplassering av CellCura ART Lab Solution med Generations Fertility Care i Wisconsin i USA.Samarbeidet tar sikte på å etablere et teknologi og referanse senter for CellCura ART Lab for det amerikanske markedet. Samarbeidet omfatter områder som opplæring og trening av personnell, demonstrasjon for potensielle kunder, optimalisering av produkt samt innhenting av data. Generations Fertility Care samarbeider i dag med Universitetet i Wisconsin og The WiCell Institute innenfor forskingsområder som infertilitet og stamceller.Avtalen er den første i det amerikanske markedet for CellCura ART Lab Solutions, og vil være sentral i prosessen for å søke den formelle godkjenningen for produktet for dette markedet. Dette vil være avgjørende for den videre kommersielle intreden i dette amerikanske markedet.- Det amerikanske ART-markedet er et av de viktigste på verdensbasis, hvor aktørene utelukkende er privat eiet. En etablering i dette markedet vil anerkjenne CellCura ART Lab som både et verktøy for å styrke klinikkene kommersielt, men også for å sikre vellykkede og sikre behandlinger for pasientene, sier Lesley Hutchines, CEO, CellCura Inc.

Nyheter
Børs