Clavis Pharma melder om et resultat etter skatt på -43,21 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot -44,49 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble identisk.Resultatet per aksje ble -1,3 kroner mot -1,5 kroner ved samme periode i fjor.Driftsresultatet ble -45,66 millioner kroner, mot -45,6 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 11,41 millioner kroner, sammenlignet med 10,73 millioner kroner i 3. kvartal 2011.