Copeinca melder om et resultat etter skatt på 20,0 millioner dollar i 3. kvartal 2012, mot 21,2 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble xx dollar, mot xx dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 28,3 millioner dollar, sammenlignet med 30,6 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 26,5 millioner dollar, mot 37,3 millioner dollar året før.Salgsinntektene beløp seg til 96,8 millioner dollar, sammenlignet med 105,8 millioner dollar i 3. kvartal 2011.Her erog