Høyesteretts ankeutvalg har nektet å fremme Olympic Ship AS' anke over Frostating lagmannsretts dom om gyldigheten av kapitalnedsettelse i Rem Offshore, opplyses det i en melding.Frostating lagmannsrett avsa sin dom for at beslutningen om kapitalnedsettelse vedtatt på generalforsamling i Rem Offshore 2. juni 2007 er gyldig. Søre Sunnmøre tingrett hadde tidligere kommet til samme resultat.Saken er dermed endelig avgjort, og Olympic Ship er pålagt å betale saksomkostningene til Rem Offshore.