Norges Bank holder styringsrenten uendret.- Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent til etterretning. Beslutningen er i tråd med de signaler banken ga i den pengepolitiske rapporten fra juni, og den var ventet i markedet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en melding.- Situasjonen i europeiske finansmarkeder har stabilisert seg noe den siste tiden. Det gjenstår imidlertid fortsatt store utfordringer med å få opp den økonomiske veksten, redusere arbeidsledigheten og få statsfinansene inn på et bærekraftig spor. Det som skjer ute påvirker også oss. Et høyt kostnadsnivå gjør mange norske eksportrettede virksomheter sårbare for svak utvikling i etterspørsel og priser og for en sterk krone, sier finansministeren.- Rentenivået i Norge er lavt. Norges Bank signaliserer imidlertid at renten vil bli satt gradvis opp gjennom de neste årene, mot et mer normalt nivå. Det er viktig at husholdningene ikke legger dagens rentenivå til grunn når de tar beslutninger om kjøp av hus eller bil. Også bankene har et ansvar her, sier finansminister Johnsen.